FAQs Complain Problems

News

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ तथा नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम आ.व. २०७९/८० बैशाखदेखि असारमसान्तसम्मको भक्तपुर नगरपालिकाको विवरण