FAQs Complain Problems

News

भक्तपुर नगरपालिका नगर क्षेत्रभित्र नक्सापास नगरी निर्माण भएका तथा नक्सा पास गरी हेरफेर गरी निर्माण गरेका भवनहरु सूचिकृत गर्ने सम्बन्धी ३५ दिने सूचना !