FAQs Complain Problems

News

भक्तपुर नगरपालिकाको आ.व. २०८१/८२ को लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा र योजना छनोटको लागि राय सुझाव संकलन हुनेसम्बन्धी सूचना !

यस नगरपालिकाको इमेल : info@bhaktpaurmun.gov.np /bhaktapurmuni@gmail.com मार्फत पनि सुझाव पठाउन सक्नुहुनेछ ।