FAQs Complain Problems

News

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
कृष्ण गिरी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यकक्ष bhaktapurmuni@gmail.com ९८५१२७५१११
राम गोबिन्द श्रेष्ठ उप–निर्देशक सम्पदा शाखा ९८४१३६३५४६
रेभिड कुस्मा उप–निर्देशक शाखा प्रमुख (सहकारी शाखा) ९८४१३५८०५९
गणेश लाल फोजु उप–निर्देशक शाखा प्रमुख (मुद्दा उपशाखा) ९८४१४४६८८८
दिल भक्त जयना उप–निर्देशक योजना शाखा ९८४१३५८०५९
प्रभाष कुमार चालिसे उप–निर्देशक शाखा प्रमुख (कर उपशाखा) ९८५११४९६४७
भुपाल मूल उप–निर्देशक पुस्तकालय ९८४१४०२०६०
दामोदर सुवाल सूचना अधिकारी शाखा प्रमुख (प्रशासन शाखा) ९८५१३३२०३३
ई. ओम हरि था श्रेष्ठ सहायक निर्देशक नक्सा उपशाखा ९८४१२८५१४५
गाैतम प्रसाद लासिवा सहायक निर्देशक शाखा प्रमुख (पर्यटक सेवा केन्द्र) ९८५११८७३००
ई. श्रीकृष्ण न्याईच्याई सहायक निर्देशक योजना शाखा ९८४१४३०३६६
दिपेन्द्र प्रजापति सहायक निर्देशक समाज कल्याण तथा शिशु स्याहार (शाखा प्रमुख) ९८४१३००२२२
दिलिप कुमार सुवाल शाखा अधिकृत शाखा प्रमुख (श्यानिटेशन शाखा) ९८४१४३२८६८
विनोद आगंजा अन्तरिक लेखा परिक्षक आ.ले.प शाखा ९८४१३५८४९६
जौबन कोजु कम्प्युटर अधिकृत प्रमुखज्यूको निजी सचिवालय jauvan@gmail.com ९८५१०५६६७६
विश्वनाथ सुजखु आ. इन्जिनियर नक्सा उपशाखा ९८४१२९९९९३
दया प्रसाद न्याईच्याई ईन्जिनियर छैठौं आवास योजना ९८४१२५५९५१
राजेश्वरानन्द जोशी ईन्जिनियर छैठौं पर्यटन
दिब्य लक्ष्मी बज्राचार्य लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८४१३९३५३०
गीता फैजू कम्प्युटर अपरेटर छैठाै‌ नक्सा उपशाखा ९८४१२५५४५५
राज कुमार त्वायना कानुन सहायक (छैठाै‌) मुद्दा उपशाखा ९८४१४९५८११
विजयराम कोजू ईन्जिनियर छैठौं योजना तथा प्राविधिक शाखा (ख्वप अस्पताल निर्माण आयोजना प्रमुख) ९८५११८५१७७
राम सुन्दर सुजखु लेखा अधिकृत लेखा उपशाखा ९८४१३५८४५०
दिल कृष्ण माक अधिकृतस्तर छैठाै‌ ‍(स्टाेरिकपर) आयोजना शाखा ९८४१४३९४७७
निराेज जाेशी अधिकृतस्तर छैठाै‌ ९८४१२५७५२५
शरद खत्री अधिकृतस्तर छैठाै‌ पर्यटन ९८४१२८५६६०
विष्णु केशरी जाेशी अधिकृतस्तर छैठाै‌ नक्सा उपशाखा ९८४९१७६०३६
माेहन देवी ब्याजु अधिकृतस्तर छैठाै‌ कर उपशाखा ९८४१२३८२४८
रमेश त्वी त्वी अधिकृतस्तर छैठाै‌ श्यानिटेशन ९८४१३८०७५०
कृष्ण राम दुवाल वरिष्ठ सहायक योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८४१३९३५३३
विद्या लक्ष्मी प्रजापती वरिष्ठ सहायक नक्सा उपशाखा ९८०८४०९६८५
धन लक्ष्मी त्यात वरिष्ठ सहायक मासिक पत्रिका ९८४१५४०६४६
चन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ वरिष्ठ सहायक पर्यटन
रजु बैद्य वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८५१०६६५३८
देबेन्द्र प्रजापती वरिष्ठ सहायक पर्यटन
कृष्ण गोविन्द सुवाल वरिष्ठ सहायक प्रशासन शाखा ९८४१३९५१४९
रोशना न्याइच्याई वरिष्ठ सहायक जिन्सी शाखा ९८४१५८०२३३
ओम प्रसाद धौभडेल वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४१२७१८५०
कृष्ण भक्त पां श्रेष्ठ वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४१४९५२८६
हरि राम कुसी वरिष्ठ सहायक जिन्सी शाखा ९८४११३१४५०
स्याम सुन्दर खम्बु वरिष्ठ सहायक पर्यटन
हरि कृष्ण तुसीबाख्यो वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन ९८४१५७१३३५
सिता राम सुवाल वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन ९८४१३३४४१४
कृष्ण बहादुर मुग्राती वरिष्ठ सहायक मुद्दा उपशाखा ९८४१३९५११९
राम सुवाल वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन ९८५१००८६३४
सुजित कुमार श्रेष्ठ वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४१३५८५९६
हरि रत्न ध्वोजु वरिष्ठ सहायक मर्मत शाखा ९८४१११२९८२
राजन कर्माचार्य कम्प्युटर अपरेटर(पाँचौ) मुद्दा उपशाखा ९८४१३६७८०७
बिमला देवी थिङ्ग वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८१८८०४४५३
जय राम लागेजू वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४९१६१५११
केशव सत्ता वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४१५४३२६१
हरि कृष्ण दुवाल वरिष्ठ सहायक पर्यटन
कृष्ण प्रसाद नाखन वरिष्ठ सहायक पर्यटन
राज कुमार लघु वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४११३२८९०
राजु के. सी. वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४१४३२०२१
सुरेस ताम्राकार वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४१६३७३३२
मुरज दिदीया वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४१६९२७९६
रामजंग कुवर वरिष्ठ सहायक प्रशासन शाखा ९८४१३८४५०८
कदम कुमारी के.सी. कम्प्युटर अपरेटर(पाँचौ) प्रशासन शाखा ९८०८८२३१७१
दिल राम दुवाल वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४१५४३००७
पुण्य श्वरी गोसाई वरिष्ठ सहायक जनस्वास्थ्य
राम सुन्दर दुवाल वरिष्ठ सहायक जनस्वास्थ्य ९८४१२४५३१९
कृष्ण शोभा मिलापती वरिष्ठ सहायक जनस्वास्थ्य ९८४१६०४३३०
बाबु काजी श्रेष्ठ वरिष्ठ सहायक पर्यटन
पंचरत्न सैजू वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४१७१२५२८५
विकास प्रजापती वरिष्ठ सहायक पर्यटन ९८४३५१९१०८
शिब प्रसाद सैजु वरिष्ठ सहायक पर्यटन
हरिप्रसाद ज्ञांमरु वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन शाखा ९८४१२५७०९९
आस राम सुवाल वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन शाखा
बाल कृष्ण खुलीमुली वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन शाखा ९८४१५२०९५६
अजय फसिकव वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन शाखा ९८५११५५०८७
पुरुषोतम ङाखुसि वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन शाखा ९८४११३२२८२
दिल कुमार थुयाजू वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन शाखा
राजेन्द्र वोहजू वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन शाखा
विष्णु प्रसाद ख्याजू वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन शाखा ९८४१५२०५३४
अर्जुन खाइतु वरिष्ठ सहायक कर उपशाखा ९८४१५६३३६५
विश्वराम कोण्डा वरिष्ठ सहायक दर्ता चलानी शाखा ९८४१३६९०४१
पंच वहादुर दुवाल वरिष्ठ सहायक प्रेस उपशाखा ९८४१५९०१५४
गंगा प्रसाद प्रजापती वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन शाखा ९८४१६२०२८०
विष्णु भक्त सुवाल वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन शाखा
श्री कृष्ण वखुन्छे वरिष्ठ सहायक श्यानिटेशन शाखा ९८४९३५९६४०
बलराम प्रजापती खरिदार श्यानिटेशन शाखा ९८४१५४३३६५
प्रमोद कुमार तामाङ खरिदार श्यानिटेशन शाखा ९८४१३६८४०४
राजेन्द्र कोजू स.स्तर तृ.हे.ड्रा. श्यानिटेशन शाखा
बुद्धि नारायण सुवाल स.स्तर तृ.ला.ड्रा. प्रशासन शाखा
नारायण कृष्ण गाईजू स.स्तर तृ.ला.ड्रा. प्रशासन शाखा
राज कुमार दुवाल ड्राईभर पाँचौं श्यानिटेशन शाखा
न्हुछे कुमार कोजृु ड्राईभर पाँचौं श्यानिटेशन शाखा
सन्त लाल कजू लाईट ड्राईभर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
लक्ष्मी प्रसाद दुमरु लाईट ड्राईभर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
मनोज कमार छुकां लाईट ड्राईभर तृतीय प्रशासन शाखा
आशभक्त बंशमणी लाईट ड्राईभर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
पुन्य राम खत्री लाईट ड्राईभर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
बिश्व राम कोजु स्टे. ट्टया. ड्रा. तृतीय श्यानिटेशन शाखा
केशव प्रसाद छामिछाने कार्यालय सहयोगी पांचौं दर्ता चलानी शाखा
लक्ष्मण दुवाल कार्यालय सहयोगी पांचौं प्रशासन शाखा
शमशेर बहादुर श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी पांचौं पर्यटन
राम शरण गाईसी कार्यालय सहयोगी पांचौं कर उपशाखा
टिका राम श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी चतुर्थ प्रशासन शाखा
अर्जुन कर्माचार्य कार्यालय सहयोगी तृतीय सिद्धपाेखरी
सक्त बहादुर मोक्तान कार्यालय सहयोगी तृतीय प्रशासन शाखा
दया राम आगंजा कार्यालय सहयोगी तृतीय प्रशासन शाखा
दशरथ पाकुरु कार्यालय सहयोगी तृतीय पर्यटन
राजेश बखुन्छे कार्यालय सहयोगी तृतीय पर्यटन
श्रीकृष्ण श्रेष्ठ कार्यालय सहयोगी तृतीय पर्यटन
ईश्वरी मैया लाखाजू स.स्तर तृतीय बगैचे श्यानिटेशन शाखा
गौरी नारायण गोठे स.स्तर तृतीय बगैचे श्यानिटेशन शाखा
नकुल प्रसाद अधिकारी स.स्तर तृतीय बगैचे श्यानिटेशन शाखा
नानी माया खायमली स.स्तर तृतीय बगैचे श्यानिटेशन शाखा
विष्णुश्वरी कबु स.स्तर तृतीय बगैचे श्यानिटेशन शाखा
बल राम कोजु हेल्पर पांचौ श्यानिटेशन शाखा
श्रीकृष्ण त्वन्जु स.म पांचौ श्यानिटेशन शाखा
राहुल वैद्य स.म पांचौ श्यानिटेशन शाखा
ज्ञानेन्द्र सुवाल हेल्पर पांचौ श्यानिटेशन शाखा
गणेश भक्त सुवाल हेल्पर पांचौ श्यानिटेशन शाखा
सिता राम जतिजू सफाई मजदुर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
उपेन्द्र प्रजापती सफाई मजदुर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
केशव कोजू सफाई मजदुर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
जय प्रकाश गणेजू टिपनटापन तृतीय श्यानिटेशन शाखा
आस राम नागाजू टिपनटापन तृतीय श्यानिटेशन शाखा
आस बहादुर गोजा टिपनटापन तृतीय श्यानिटेशन शाखा
कान्छा गोरा टिपनटापन तृतीय श्यानिटेशन शाखा
केशव प्रजापती टिपनटापन तृतीय श्यानिटेशन शाखा
कृृष्ण प्रसाद त्वायना टिपनटापन तृतीय श्यानिटेशन शाखा
कृष्ण राम सुवाल हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
राजेन्द्र मान उलक हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
मंगल लाल मातां हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
मोत्ती लाल ग्वाछाजू हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
शम्शेर सुवाल हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
सुर्जे जती हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
राध्येश्याम दुवाल हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
लक्ष्मण सुवाल हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
तुल्सी राम ह्योगो हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
सिता राम दुवाल हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
पुुर्ण भक्त बोहजू हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
शंख लाल कजू हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
लक्ष्मी सुन्दर ह्योगोजू हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
बुद्धि कुमार सुकुपाया हेल्पर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
ज्ञान लक्ष्मी पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
सुमा पोढे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
सरीता पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
अमेता पाडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
चन्द्र लक्ष्मी पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
ममीता पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
चम्पा पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
सानु छोरी पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
सुमीत्रा पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
ज्ञान कुमारी पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
मिन प्रसाद पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
नानु पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
मन्जु पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
बिमला पोडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
रीता पाेडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
बिन्दु पाेडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
मकर माया पाेडे मेहतर पांचौं श्यानिटेशन शाखा
श्याम सुन्दर पाेडे सफाई मजदुर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
छाेरी पाेडे सफाई मजदुर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
दया लक्ष्मी पाेडे सफाई मजदुर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
राम प्यारी पाेडे सफाई मजदुर तृतीय श्यानिटेशन शाखा
निरज सैजू ‍ओ‍.सी (करार) आवास योजना
बर्तराम मानन्धर ड्राफट म्यान आवास योजना
रमिता थापा श्रेष्ठ कम्प्युटर अपरेटर (करार) प्रशासन शाखा
श्रीप्रसाद बासुकला खरिदार, प्लेट मेकर (करार) प्रेस उपशाखा
नजर मैया श्रेष्ठ शिक्षिका, मुखिया (करार) शिशुस्याहार
पूर्ण केशरी धौबन्जार शिक्षिका, मुखिया (करार) शिशुस्याहार
राजेश्वरी सिल्पकार शिक्षिका, मुखिया (करार) शिशुस्याहार
रामप्यारी सिल्पकार शिक्षिका, मुखिया (करार) शिशुस्याहार
सुमित्रा जोशी शिक्षिका, मुखिया (करार) शिशुस्याहार
अनिता सुवाल शिक्षिका, मुखिया (करार) शिशुस्याहार
मीठू अवाल शिक्षिका, मुखिया (करार) शिशुस्याहार
चन्द्र लक्ष्मी किजु शिक्षिका, मुखिया (करार) शिशुस्याहार
लक्ष्मी केशरी प्रजापती शिक्षिका, मुखिया (करार) शिशुस्याहार
गणेश लक्ष्मी थुसा शिक्षिका, मुखिया (करार) शिशुस्याहार
नक्कली धोजू पियन, सेविका (करार) शिशुस्याहार
बुद्ध लक्ष्मी खाइतू पियन, सेविका (करार) शिशुस्याहार
रेविना राजथला पियन, सेविका (करार) शिशुस्याहार
चण्डेश्वरी सुवाल पियन, सेविका (करार) शिशुस्याहार
दुर्गा देवी दुवाल पियन, सेविका (करार) शिशुस्याहार
कृष्ण प्यारी कोजु पियन, सेविका (करार) शिशुस्याहार
इन्द्र लक्ष्मी बोहजू पियन, सेविका (करार) शिशुस्याहार
राजेश्वरी लवजु पियन, सेविका (करार) शिशुस्याहार
धर्म लक्ष्मी सुजखू पियन, सेविका (करार) शिशुस्याहार
सानुु मैया चुल्याद्यो पियन, सेविका (करार) शिशुस्याहार
सानुमाया याकामी पियन (करार) प्रेस उपशाखा
न्हछेमाया सैजू कामदार (करार) प्रेस उपशाखा
रामप्यारी दुवाल कामदार (करार) पेपर रिसाइकल
पार्वती राजभण्डारी कामदार (करार) पेपर रिसाइकल
राम प्रजापति कार्यालय सहयोगी (करार) पर्यटन
लक्ष्मी नारायण सुवाल कार्यालय सहयोगी (करार) नक्सा उपशाखा
किशोर दुमरु ईन्जिनियर (सेवा करार) देकोमिवा ईतापाके जग्गा एकिकरण
विजय जती ईन्जिनियर (सेवा करार) नक्सा उपशाखा
सुरेश तुईतुई ईन्जिनियर (सेवा करार) देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना
सावित्री प्रजापति लेखापाल (सेवा करार) देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना
प्रकाश खाइजू प्रविधि परामर्श (सेवा करार) कर उपशाखा
कृष्ण कुमारी महर्जन फोटोग्राफर (सेवा करार) सचिवालय
कृतिका प्रजापति स्वकीय सचिव सचिवालय
सुशील बासी ईन्जिनियर (सेवा करार) योजना तथा प्राविधिक शाखा
राजन सुवाल ईन्जिनियर (सेवा करार) योजना तथा प्राविधिक शाखा
रुकेश त्वानाबासु स.ओ.सी (सेवा करार) सम्पदा उपशाखा
श्री लक्ष्मी ह्योंगो स.ओ.सी (सेवा करार) योजना तथा प्राविधिक शाखा
आशिष ध्वजु स.ओ.सी (सेवा करार) योजना तथा प्राविधिक शाखा
आरजु सुवाल स.ओ.सी (सेवा करार) नक्सा उपशाखा
बासुकृष्ण गोसाई कम्प्युटर अपरेटर (करार) आर्थिक प्रशासन शाखा
श्रीराम कासिछ्वा कम्प्युटर अपरेटर (करार) जनज्योती पुस्तकालय
रामेश्वर मचामसी कम्प्युटर अपरेटर (करार) शिक्षा शाखा
राजन वनमाला कम्प्युटर अपरेटर (करार) योजना तथा प्राविधिक शाखा
रेणु ध्वजु कम्प्युटर अपरेटर (करार) भक्तपुर मासिक
दिनेश बहादुर विक प्रेस अपरेटर (सेवा करार) प्रेस उपशाखा
सृजना कोजु बाइन्डर (सेवा करार) प्रेस उपशाखा
विवेक भूषण धौभडेल पर्यटन सहायक (सेवा करार) पर्यटन
अञ्जु बाग पर्यटन सहायक (सेवा करार) पर्यटन
रोशन कोजु पर्यटन सहायक (सेवा करार) पर्यटन
कमल कुम्पाख पर्यटन सहायक (सेवा करार) पर्यटन
रीना प्रजापति पर्यटन सहायक (सेवा करार) पर्यटन
खुश्बु ध्वजु पर्यटन सहायक (सेवा करार) पर्यटन
राम प्रसाद दुमरु कार्यालय सहयोगी (करार) देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना
सत्य सुन्दर गोरा कार्यालय सहयोगी (करार) देको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना
राज खुसुजू कार्यालय सहयोगी (करार) जनज्योती पुस्तकालय
रविनसन त्वानावासु कार्यालय सहयोगी (करार) सचिवालय
लक्ष्मी श्रेष्ठ अवाल कार्यालय सहयोगी (करार) शिशुस्याहार
लक्ष्मी नारायण त्वायना कार्यालय सहयोगी (करार) प्रशासन शाखा
विकास ख्याजु कार्यालय सहयोगी (करार) शिक्षा शाखा
विष्णु केशरी मारिखु कार्यालय सहयोगी (करार) सम्पदा उपशाखा
महेश बखादयो कार्यालय सहयोगी (करार) मासिक पत्रिका
पुण्यराम आंन्जख्या कार्यालय सहयोगी (करार) पर्यटन
लक्ष्मी केशरी खायमली कार्यालय सहयोगी (करार) शिशुस्याहार
मेनुका सुकुपायो दयोला कार्यालय सहयोगी (करार) योजना तथा प्राविधिक शाखा
लक्ष्मी नारायण सुवाल ड्राईभर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
विकाश दुमरु ड्राईभर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
लक्ष्मी प्रसाद खोजु ड्राईभर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
रविन कोजु ड्राईभर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
सुन्दर व्यान्जु ड्राईभर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
राधेश्याम मचामसी ड्राईभर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
दयाराम गोसाई ड्राईभर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
पुरुषोत्तम कवां ड्राईभर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
बिक्रम गाईजु हेभी ड्राइभर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
राजन कासुला लाइट ड्राइभर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
ईश्वर श्रेष्ठ लाइट ड्राइभर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
राजेश भैनात्व लाइट ड्राइभर (सेवा करार) प्रशासन शाखा
कृष्ण प्रसाद व्यान्जु सुरक्षा गार्ड (सेवा करार) जनस्वास्थ्य
दिनेशराज कार्की सुरक्षा गार्ड (सेवा करार) जनस्वास्थ्य
प्रविन मण्डल पालाेपहरा (सेवा करार) पर्यटन
रजत देउला पालाेपहरा (सेवा करार) पर्यटन
अनिता सुवाल पालाेपहरा (सेवा करार) सचिवालय
राजिव पुजारी हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
गंगाराम द्योला (मेटर) हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
जेमिन कोजु हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
सलिम पोडे देउला हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
विकास पोडे हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
सुदेव देउला हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
चन्दन कोजु हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
सबिन पोडे हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
अमन देउला हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
विष्णु प्रसाद द्योला हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
अजय द्योला हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
कसम द्योला हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
रोहित देउला हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
एलिम देउला हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
जेनिक देउला हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
शिवकुमार सुवाल हेल्पर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
उपेन पोडे सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
विनु कोजु सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
बिटु पोडे सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
रिना माक सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
रश्मी द्योला सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
राधेश्याम वैद्य सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
राजकुमार सुवाल सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
रोशन धौबन्जार सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
अनिश देउला सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
सुजन द्योला सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
सरिता जदाली सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
मालती नेपाली दयौला सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
दिनेश पोडे सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
सूर्यलक्ष्मी द्योला सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
निरमाया पोडे सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
मदन कसलवट सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
बुद्ध लक्ष्मी पोडे सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
राध्ये श्याम दुमरु सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
कान्छी बेकोजू सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
गीता पोडे सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
केदार दुुवाल सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
धनेश्वरी प्रजापति सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
मन्जु द्योला सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
कमला द्योला सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
सुलोचना पोडे सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
इश्वर पोडे सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
राम प्रसाद दुवाल सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
राजाराम गाईजु सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
प्रेमकृष्ण माक सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
विकी द्योला सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
नविना द्योला सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
विमला पोडे सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
राध्येश्याम हामो सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
पुण्यराम सुवाल सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
कविता द्योला सफाई मजदुर (सेवा करार) श्यानिटेशन शाखा
रबिन मुनंकर्मी एम आई एस अपरेटर एम.आइ.एस शाखा
लक्ष्मी नारायण मातां कम्प्युटर अपरेटर (करार) जिन्सी शाखा
ललिता खोंजु कम्प्युटर अपरेटर (करार) लेखा शाखा
राजु सुवाल कम्प्युटर अपरेटर (करार)
महेश माटांगुलु कम्प्युटर अपरेटर (करार) नक्सा उपशाखा
न्हुजः किजु (Nhuja Kiju) एम आई एस अपरेटर एम.आइ.एस शाखा पंजीकरण शाखा nhuj.kiju@gmail.com ९८४३५७८७१२
सरिता जाकिबञ्जार फिल्ड सहायक
दामोदर लिवी वडा सचिव भनपा १ नं वडा कार्यालय ९८४१४३२६०३
लक्ष्मी प्रसाद दुवाल वडा सचिव भनपा २ नं वडा कार्यालय ९८४३२१२४२६
विश्‍वराम सिंबन्जार वडा सचिव भनपा ३ नं वडा कार्यालय ९८४१२८५२२१
साइला बैद्य वडा सचिव भनपा ४ नं. वडा कार्यालय ९८४१३७२६६९
रामेश्‍वर कोजु वडा सचिव भनपा ५ नं‍. वडा कार्यालय ९८४१३९४१८६
विजय लोहला वडा सचिव भनपा ७ नं‍. वडा कार्यालय ९८४१३६९४४७
राजेश दिस्ती वडा सचिव भनपा ८ नं‍. वडा कार्यालय ९८४१३५८१७३
पुण्यराम लाखा वडा सचिव भनपा ९ नं‍. वडा कार्यालय ९८४१६०४१६३
गोविन्दराम थुसा वडा सचिव भनपा १० नं‍. वडा कार्यालय ९८४१६३७६२६
बुद्धिप्रसाद दुवाल वडा सचिव भनपा ६ नं. वडा कार्यालय ९८४१७२५८२४