FAQs Complain Problems

News

भक्तपुर नगरपालिकाको पुननिर्माण योजना र पालिका पार्श्वचित्र वेवसाईटमा राखिएको ।

भक्तपुर नगरपालिकाको पुननिर्माण योजना

http://bhaktapurmun.gov.np/sites/bhaktapurmun.gov.np/files/BKT%20MUN%20P...

पालिका पार्श्वचित्र

http://bhaktapurmun.gov.np/sites/bhaktapurmun.gov.np/files/Bhaktapur_pal...