FAQs Complain Problems

News

संघसंस्थाले दरवार क्षेत्र, टौमढी क्षेत्र तथा दत्तात्रय क्षेत्रमा कार्यक्रम

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
प्रति दिन स्वदेशी – रु. १,२५०।– देखि रु. १२,५००।– विदेशी रु. १२,५००।– देखि रु. ६५,०००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन ।
ख) फाराम भर्ने ।