FAQs Complain Problems

News

भक्तपुर नगरपालिकाले नगरको विकासका लागि प्राथमिकतामा राखेका महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु के के हुन् ?

  • भक्तपुर नगरपालिकाले संविधान र कानूनले दिएको अधिकारभित्र रही शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग,रोजगारी, कला–सँस्कृति, वातावरण,सरसफाई, यातायात, खेलकुद,सम्पदा संरक्षण र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गरिरहेको छ ।