FAQs Complain Problems

News

बाली धरौटी राख्ने

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख/प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन
ख) गत वर्षको भर्पाई
ग) मोहियानी निस्सा तोकिए अनुसार