FAQs Complain Problems

News

फिलिम सुटिङ सेवा

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
तोकिए अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन, स्क्रीप ।(सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृति पत्र)