FAQs Complain Problems

News

निजी जग्गामा माटो झिकी इट्टा पार्ने व्यवसाय

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
प्रति रोपनी रु. ५००।–का दरले
आवश्यक कागजातहरु: 

निबेदन