FAQs Complain Problems

News

नगरपालिकाको पसलको लगत कट्टा सम्बन्धी

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
टि.दस्तुर रु.१०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क)निवेदन