FAQs Complain Problems

News

धरौटी फिर्ता

लाग्ने समय: 
७ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
रु.१०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन
ख) सक्कल भौचरू