FAQs Complain Problems

News

टौमढी क्षेत्रमा रात्री भोज लगायतका व्यवसायिक कार्यक्रम

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
प्रति दिन स्वदेशी – ७५०००।– विदेशी रु. १,५०,०००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन ।
ख) फाराम भर्ने ।