FAQs Complain Problems

News

चुल्हो सफाई सेवा शुल्क

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
प्रति महिना रु. २५।–
आवश्यक कागजातहरु: 

-