FAQs Complain Problems

News

काठेघर टहरा श्रेणी परिवर्तन, लगत कट्टा

लाग्ने समय: 
१ दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
उपशाखा प्रमुख प्रमुख÷कार्यकारी अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
टि.दस्तुर रु.१०।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन