FAQs Complain Problems

News

कमलविनायक कभर्ड हल बहाल

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
भक्तपुर नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
प्रति दिन रु. ८००।–
आवश्यक कागजातहरु: 

क) निवेदन ।
ख) फाराम भर्ने ।