FAQs Complain Problems

News

नगरसभाबाट शैक्षिक ऋण दिनेसम्बन्धीमा बनेको निर्देशिका २०७५, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ र लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित